Disclaimer

Aan de informatie op de tot Infra en Bouw behorende website kunnen geen rechten worden ontleend en Infra en Bouw neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Infra en Bouw is niet verantwoordelijk voor de informatie op de website van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf deze website. Op de website van Infra en Bouw wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven ernaar de website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De websites zijn dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van Infra en Bouw website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op Infra en Bouw website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Infra en Bouw website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Infra en Bouw (ook niet via een eigen netwerk). Infra en Bouw sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Infra en Bouw is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Infra en Bouw website verkregen is.

Privacy

Infra en Bouw is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke- en zakelijke levenssfeer van haar relaties en bezoekers van de tot Infra en Bouw behorende website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Infra en Bouw legt gegevens vast wanneer relaties diensten en/of producten van Infra en Bouw afnemen of wanneer potentiƫle relaties contact opnemen met de Infra en Bouw en vervolgcontacten gewenst zijn. Hierbij tracht Infra en Bouw zoveel mogelijk rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Infra en Bouw, dit kan telefonisch, per reguliere post of per e-mail. Op de website van Infra en Bouw worden middels Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden. De hieruit beschikbare informatie wordt niet gebruikt om de bezoekers persoonlijk te identificeren. Het doel van de analyse is de inrichting van de website te verbeteren en de content aan de wensen van de bezoekers aan te passen. Op deze wijze kan Infra en Bouw haar dienstverlening aan de bezoekers verder optimaliseren.

Cookies

Infra en Bouw maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Een cookie zorgt bijvoorbeeld voor herkenning wanneer de bezoeker terugkeert en bewaart de voorkeuren van de gebruiker. De bezoeker kan cookies blokkeren of achteraf verwijderen. Hiervoor verwijst Infra en Bouw naar de instructies van het gebruikte browsertype. Wanneer de bezoeker besluit om de cookies uit te schakelen of te blokkeren, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of functionaliteiten van de website niet of niet gedeeltelijk werken.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met Infra en Bouw.